Pomet 5 O firmie

O firmie

Historia

Wroniecki „POMET” został założony 12 marca 1953 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Obróbki Metali Nr 2 (POMET-2), Jego nadrzędnym celem była resocjalizacja poprzez pracę i naukę zawodu osób osadzonych.

Pierwszym wyrobem z branży osprzętu spawalniczego był wyprodukowany w roku 1956 palnik uniwersalny: NORMUS BIS. Sześć lat później, w wyniku nawiązanej współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, powstaje nowy palnik PSC-1 i rozpoczyna się produkcja uchwytów kleszczowych do elektrod. Owocem tej współpracy było stopniowe zwiększanie asortymentu wyrobów osprzętu spawalniczego i jego techniczne udoskonalanie.

Połączenie przedsiębiorstw

W dniu 30 listopada 2021 r. wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącymi połączenia przedsiębiorstw państwowych, zgodnie z zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z 2021 r. pod pozycjami 213, 231 oraz 232, dokonało się połączenie przedsiębiorstw „Pomet” we Wronkach i Nysie z przedsiębiorstwem z Nowogardu, które do tej pory nosiło nazwę „Gardia”.

Historia firmy

1956 - 1996

Wprowadzanie i rozwój nowych produktów z branży osprzętu spawalniczego.

1997

Wprowadzenie produkcji kooperacyjnej.

2006

Wprowadzenie oferty produkcyjnej dla służb mundurowych w tym więziennictwa.

2008

Początek współpracy na rynku międzynarodowym.

2012

Modernizacja parku maszynowego – poszerzenie oferty o laser Amada FOiM2 3015 NT.

2016

Rozwój parku maszynowego – poszerzenie oferty o Laser AMADA FIBER oraz giętarka DMG eco turn 310.

2019

Modernizacja parku maszynowego o kolejne maszyny: obrabiarka CNC MAZAK oraz giętarkę Dynobend.

2021

Rebranding marki POMET-2 na „Pomet” (nowe logo).

2021

Połączenie „Pomet” we Wronkach i Nysie z dawnym przedsiębiorstwem „Gardia” z Nowogardu.

Misja

Efektywna produkcja i dostarczenie usług spełniających wymagania klientów połączone z resocjalizacją osadzonych.

Wizja

Poprzez wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, chcemy dostarczyć najlepsze produkty i usługi naszym interesariuszom i beneficjentom, doskonaląc procesy i zwiększając efektywność biznesową.

CSR

W swojej ponad 70-letniej historii P.P.P.M. Pomet zawsze wspieraliśmy sport. W naszym przedsiębiorstwie funkcjonowały liczne sekcje sportowe. Od piłki nożnej, po sporty wodne. W 2021 r. podpisaliśmy umowę sponsorską z „Błękitnymi Wronki” aby wpierać młodzież i lokalną społeczność w tak ważnym aspekcie jakim jest ruch fizyczny. „Błękitni Wronki” to przede wszystkim historyczny klub z Wronek, to co nas łączy to wieloletnia tradycja. Jesteśmy częścią „Błękitnej rodziny”.

Zarząd

Prof.
Przemysław Niewiadomski

Dyrektor Generalny

Bogusz Pęcherski

Z-ca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Techniczny

POMET w liczbach

Łączna liczba pracowników

Na rynku

W tym liczba osadzonych

Certyfikaty

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10

Kantyny – e-PACZKA

Prowadzimy punkty sprzedaży na terenie zakładów karnych, oddziałów zewnętrznych i aresztów śledczych. Punkty te realizują zamówienia na E-paczkę dla osadzonych. Informacje dotyczące zamówień na E-paczkę znajdują na stronie internetowej zakładu karnego.