Pomet 5 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Generalne wykonawstwo robót budowlanych

Działamy na rzecz:
Służby Więziennej, Policji, Sądów, Straży Pożarnej oraz pozostałych jednostek administracji publicznej takich jak Starostwa czy Gminy.

Z Pometem, bez przetargu.
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych Pomet posiada preferencje dotyczące udzielania mu zamówień publicznych do wysokości progów w odniesieniu do realizowanych zadań inwestycyjnych i robót remontowych (możliwość korzystania z art.94 ust. 1 pkt 5 upzp tylko dla przedsiębiorstw przywięziennych)

Zakres usług:

  • Modernizacje obiektów: sądy, zakłady karne, starostwa, gminy, szkoły, pomosty na wodzie
  • Drogi, parkingi
  • Rozbiórka oczyszczalni ścieków
  • Remonty instalacji
  • Termomodernizacje
  • Wyposażenia cel w meble własnej produkcji
  • Kraty, siatki okienne, ogrodzenia, drzwi i zamki typu więziennego

Oferta dla więziennictwa

Jesteśmy producentem wyposażenia dla więziennictwa. Wyposażamy zakłady karne, areszty śledcze, oddziały zewnętrzne i inne jednostki wymagające wzmożonej kontroli. Produkujemy wytrzymałe meble do cel zwykłych i monitorowanych. W naszej ofercie posiadamy łóżka, szafki, stoły i taborety itp. Wykonujemy elementy zabezpieczające takie jak kraty, siatki, blendy, drzwi itp. Oferujemy również różne rodzaje drutu ostrzowego.

Nasze produkty wykonujemy zgodnie z potrzebami klienta w oparciu o wytyczne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.