Pomet 5 Kariera

Kariera

Krótko o nas

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą we Wronkach. Od ponad 70 lat. PPPM „Pomet” należy do wiodących przedsiębiorstw w branży spawalniczej. Dobre wyniki ekonomiczne w przedsiębiorstwie zawdzięczamy zdolnościom i ambicjom kadry techniczno-inżynieryjnej, dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji wyrobów, szukaniu nowych rozwiązań technicznych.

Misją naszego Przedsiębiorstwa jest efektywna produkcja i dostarczanie usług spełniających wymagania klientów połączone z resocjalizacją osadzonych. Poprzez wiedzę i doświadczenie chcemy dostarczać najlepsze produkty i usługi naszym interesariuszom i beneficjentom, doskonaląc procesy i zwiększając efektywność biznesową.

Aktualne oferty pracy

 

Inżynier budowy

Zakres obowiązków:

 • Sprawdzanie projektów pod względem ekonomiki rozwiązań,
 • Analizowanie projektów pod względem wykonawczym,
 •  Opracowywanie, aktualizacja i nadzorowanie wykonania harmonogramów i budżetu przedmiotowych  inwestycji, rozliczanie Podwykonawców,
 • Kontrola terminowego oraz jakościowego wykonywania robót budowlanych,
 • Prowadzenie dokumentacji budów,
 • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i produkcyjnych w zakresie realizowanych robót,
 • Raportowanie o zaawansowaniu robót do Zleceniodawcy,
 • Współpraca z pracownikami,
 • Utrzymanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami Inwestorów,
 • Dbanie o powierzone mienie techniczne znajdujące się na budowie,
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy w zakresie wykonanych czynności przy projektach wykonywanych na rzecz Inwestorów zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy oraz stosowanie do udzielonych przez niego upoważnień jak również reprezentowanie Zleceniodawcy w komisjach odbiorowych, technicznych,
 • Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, okresowych, opracowywanie i prowadzenie korespondencji, rejestru zgłaszanych usterek, określenie zasadności i trybu ich usuwania w czasie trwania umowy,
 • Skompletowanie i wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • Rzetelne przygotowywanie, opracowanie i sporządzanie niezbędnych dokumentów i raportów w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Zdolności  organizacyjne, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy :

 • Umowę B2B/ umowę zlecenie,
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim,
 • Wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska,
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną kadry@pomet-wronki.com.pl, telefonicznie na numer +48 67 25 45 286 lub złożenie go osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w calu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).”

Specjalista ds. rozliczania kontraktów

Zakres obowiązków:

 • Załatwianie spraw związanych z robotami gwarancyjnymi,
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej,
 • Wycena robót budowlanych,
 • Wizytacje budów,
 • Kontrola postępów robót,
 • Potwierdzanie wykonanych robót przez wykonawcę.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Zdolności  organizacyjne, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy :

 • Umowę B2B/ umowę zlecenie,
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim,
 • Wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska,
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną kadry@pomet-wronki.com.pl, telefonicznie na numer +48 67 25 45 286 lub złożenie go osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w calu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).”

Specjalista ds. zaopatrzenia

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane,
 • doświadczenie w branży metalowej jako dodatkowy atut,
 • rzetelność, sumienność, kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat,
 • wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska,
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną kadry@pomet-wronki.com.pl, telefonicznie na numer +48 67 25 45 286 lub złożenie go osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w calu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).”

Księgowa/Księgowy

Opis stanowiska:

 • rozliczanie zleceń budowlanych,
 • rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu,
 • przygotowanie płatności.

 Wymagania:

 • podstawowa znajomość zagadnień finansowych i rachunkowych,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie,
 • rozwinięte zdolności analityczne,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • zatrudnienie na pełny etat,
 • umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim,
 • rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną kadry@pomet-wronki.com.pl, telefonicznie na numer +48 67 25 45 286 lub złożenie go osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w calu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).”

Technolog/Konstruktor

Zakres obowiązków:

 • wdrażanie nowych procesów technologicznych
 • nadzór nad stanem dokumentacji technologicznej
 • projektowanie procesów technologicznych, czyli określenie niezbędnych operacji, ich kolejności i warunków wykonywania wraz z doborem materiałów, niezbędnego wyposażenia w maszyny i urządzenia, oraz jakościowego odbioru i warunków BHP
 • opracowywanie kalkulacji na zapytania ofertowe

Wymagania:

 • umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej
 • umiejętność projektowania w programie CAD
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętność pracy w zespole
 • wiedza z zakresu nauk technicznych
 • znajomość zagadnień i procesów technologicznych
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i norm branżowych
 • odpowiedzialność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim,
 • rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną kadry@pomet-wronki.com.pl, telefonicznie na numer +48 67 25 45 286 lub złożenie go osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w calu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).”

Operator lasera, giętarki, CNC, spawacz, tokarz

Zatrudnimy pracowników na stanowiska:

 • OPERATOR AUTOMATÓW CNC
 • SPAWACZ
 • TOKARZ (OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH)
 • OPERATOR WYCINARKI LASEROWEJ
 • OPERATOR GIĘTARKI

Wymagania:

 • dokładność,
 • dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie.

Dodatkowe wymagania (nieobowiązkowe):

 • umiejętność spawania metodą mig / mag / tig (stanowisko spawacz),
 • uprawnienia na obsługę żurawi (stanowisko operator wycinarki laserowej),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat,
 • umowę o pracę,
 • pracę w systemie jedno lub dwuzmianowym,
 • możliwość przyuczenia,
 • wyposażenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska,
 • szkolenia i kursy pracownicze,
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną kadry@pomet-wronki.com.pl, telefonicznie na numer +48 67 25 45 286 lub złożenie go osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną lub składanie jej osobiście w naszej siedzibie we Wronkach przy ul. Partyzantów 5. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w calu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).”

POMET w liczbach

 

Łączna liczba pracowników

Na rynku

W tym liczba osadzonych

CSR

W swojej ponad 70-letniej historii P.P.P.M. Pomet zawsze wspieraliśmy sport. W naszym przedsiębiorstwie funkcjonowały liczne sekcje sportowe. Od piłki nożnej, po sporty wodne.

W 2021 r. podpisaliśmy umowę sponsorską z „Błękitnymi Wronki” aby wpierać młodzież i lokalną społeczność w tak ważnym aspekcie jakim jest ruch fizyczny. „Błękitni Wronki” to przede wszystkim historyczny klub z Wronek, to co nas łączy to wieloletnia tradycja. Jesteśmy częścią „Błękitnej rodziny”.

Nasze wartości:

 • Jakość
 • Bezpieczeństwo
 • Tradycja

Jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie? Skontaktuj się z nami!