Pomet 5 Osprzęt spawalniczy 5 Reduktory spawalnicze

Reduktory spawalnicze

Reduktor ciśnienia jest urządzenia do redukcji (obniżania) zazwyczaj zmiennego ciśnienia wlotowego panującego w butli gazowej do możliwie stałego ciśnienia wylotowego, określonego do zasilania danego rodzaju odbiornika np. palnika gazowego. Reduktory z regulacją ciśnienia wyjściowego do różnych gazów mają podobną budowę wewnętrzną i zewnętrzną, jednakże różnią się innymi przyłączami do butli co może zapobiec omyłkowemu podłączeniu do butli reduktora przystosowanego do innego gazu. Dajemy użytkownikowi możliwość wyboru reduktorów w układzie poziomym lub pionowym.

W reduktorach Pomet zamontowany jest metalowy tłok zamiast powszechnie stosowanej przepony gumowej. Gwarantuje to bezawaryjne działanie reduktora z wbudowanym filtrem ze spieku metali zabezpieczający wnętrze gniazda przed przybrudzeniem skutkującym awarią układu redukcji ciśnienia.