Przedmiotem zamówienia jest budowa dźwigu osobowego w budynku wartowni w Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach Zakładu Karnego we Wronkach w formule "zaprojektuj i wybuduj".

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF