Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zasilania energetycznego zewnętrznego w związku ze zmianą technologii kuchni z parowej na gazową w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF