Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zasilania energetycznego zewnętrznego w związku z budową instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku kuchni w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF