Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów typu multisplit i split dla budynków Sądów Rejonowych w trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF