Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa mebli, demontaż starych mebli, montaż nowych mebli, utylizacja starych mebli dla Sądów Funkcjonalnych podległych Sądowi Okręgowemu w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie "niskich prądów" tj. sieci LAN, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu oraz monitoringu w zakresie określonym w przedmiarze w budynku położonym przy ul. Witaszka 2a w Pile, adoptowanym na potrzeby XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile oraz IV Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Pile.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu strzelnicy pneumatycznej wraz z dostawą i montażem elektronicznych stanowisk strzeleckich na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby więziennej w Kaliszu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

PPPM POMET we Wronkach uprzejmie informuje, że odwołuje przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej we Wronkach, ul. Partyzantów 5, ogłoszony w dniu 26 września 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że nowe postępowanie przetargowe na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości zostanie ogłoszone niezwłocznie w dzienniku Rzeczypospolitej.