Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych w budynku administracji Aresztu Śledczego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej - wykonanie instalacji klimatyzatorów z agregatem zewnętrznym.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku penitencjarnego w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, (ocieplanie ścian, wymiana krat i części okien).

Remont pomieszczeń budynku penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, (remont kapitalny sanitariatów i łaźni).

Remont dachu oraz instalacji w budynku hydroforni w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, (wymiana pokrycia i wymiana wszystkich urządzeń hydroforni).

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów