Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlano - remontowych związanych ze zmianą struktury wydziałów sądowych oraz adaptacji części pokojów świadków usytuowanych przy salach rozpraw na cele biurowe w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów