Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie "niskich prądów" tj. sieci LAN, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, monitoringu oraz oświetlenia awaryjnego w zakresie określonym w przedmiarze w budynku położonym przy ul. Witaszka 2a w Pile adaptowanym na potrzeby XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile oraz IV Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Pile. 

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów