Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zasilania energetycznego zewnętrznego w związku z budową instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku kuchni w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków w ramach projektu dot. zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Potulicach - roboty uzupełniające i poprawkowe II.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody wraz z wodooszczędną armaturą spłukującą w budynku mieszkalnym C w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF