Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wraz z usługą sprzętową na budowę posterunku Policji w Iłowo-Osadzie w zakresie architektury, konstrukcji, dróg, placów, chodników, elementów zewnętrznych oraz przyłączy sanitarnych. 

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów