PPPM POMET we Wronkach uprzejmie informuje, że odwołuje przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej we Wronkach, ul. Partyzantów 5, ogłoszony w dniu 26 września 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że nowe postępowanie przetargowe na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości zostanie ogłoszone niezwłocznie w dzienniku Rzeczypospolitej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż - w trybie "zaprojektuj i wybuduj" instalacji klimatyzacyjnej na salach rozpraw oraz w pokojach świadków w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku gospodarczo - garażowego w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF