Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na kierownika kontraktu przy realizacji budowy budynku penitencjarnego o pojemności 258 osób wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania oraz budynku usługowego na terenie Zakładu Karnego w Czarnym, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i wykonawczym.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów