Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej (konserwacja, naprawa) urządzeń drukujących i pozostałych urządzeń techniki biurowej zainstalowanych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF