Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie "niskich prądów" tj. sieci LAN, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, monitoringu oraz oświetlenia awaryjnego w zakresie określonym w przedmiarze w budynku położonym przy ul. Witaszka 2a w Pile adaptowanym na potrzeby XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile oraz IV Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Pile. 

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych w budynku administracji Aresztu Śledczego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej - wykonanie instalacji klimatyzatorów z agregatem zewnętrznym.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów