Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi fizycznego wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatycznej realizowanej na rzecz dwunastu Sądów Rejonowych oraz czterech jednostek zewnętrznych podległych Sądowi Okręgowemu w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi fizycznego wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatycznej realizowanej na rzecz dwunastu Sądów Rejonowych oraz czterech jednostek zewnętrznych podległych Sądowi Okręgowemu w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest oferta na kierownika kontraktu - przy realizacji budowy budynku penitencjarnego o pojemności 258 osób wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania oraz budynku usługowego na terenie Zakładu Karnego w Czarnym, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i wykonawczym.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF - komplet dokumentów