Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków w ramach projektu dot. zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Potulicach - roboty uzupełniające i poprawkowe II.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody wraz z wodooszczędną armaturą spłukującą w budynku mieszkalnym C w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku (cokole) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu Rejonowego w Szamotułach przy Al. 1 Maja 5a oraz remont uszkodzonych elementów małej architektury.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej do budynku administracji Zakładu Karnego w Stargardzie.

Komplet dokumentów - plik *.ZIP