Realizacja roboty budowlanej - zaprojektowanie i wybudowanie hali magazynowej z częścią socjalną o powierzchni 350 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz wykonaniu niezbędnych przyłączy mediów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF
Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z siedzibą we Wronkach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.
Zapraszamy do składania ofert na podwykonawstwo w wykonaniu zadania:

Wykonanie w trybie „zaprojektuj  i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Potulicach.

Zamówienie współfinasowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ( w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Treść pełnego ogłoszenia do pobrania w załączniku (format *.pdf) - OGŁOSZENIE
Ogłoszenie z dnia 14.12.2017 r.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" z siedzibą we Wronkach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

Zapraszamy do składania ofert na podwykonawstwo w wykonaniu zadania:

Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu "Zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach"


Treść pełnego Ogłoszenia do pobrania w załączniku (format *.pdf) -> OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania pod linkiem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie z dnia 27.10.2017 r.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" z siedzibą we Wronkach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

Zapraszamy do składania ofert na podwykonawstwo w wykonaniu zadania:

Wykonanie - w trybie "zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu "Zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach

Treść pełnego Ogłoszenia do pobrania w załączniku (format *.pdf) -> OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania pod linkiem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie z dnia 12.10.2017 r.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z siedzibą we Wronkach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.
Zapraszamy do składania ofert na podwykonawstwo w wykonaniu zadania:

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/4ei84czrsiatb3v/AAAN9blc58VTnnN9g-USbC8Qa?dl=0

Treść pełnego Ogłoszenia do pobrania w załączniku (format *.pdf) -> OGŁOSZENIE
Ogłoszenie z dnia 13.09.2017 r.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" z siedzibą we Wronkach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.
Zapraszamy do składania ofert na podwykonawstwo w wykonaniu zadania:

Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających
na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Potulicach

Zamówienie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) w ramach  Projektu: "Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Potulicach" nr POIS.01.03.01-00-0107/16-00.

Treść pełnego Ogłoszenia do pobrania w załączniku (format *.pdf) -> OGŁOSZENIE
Tabela zestawienia kosztów (format *.xlsx) -> TABELA KOSZTÓW