Podwykonawstwo w wykonaniu zadania - świadczenie usługi serwisowej urządzeń drukujących i pozostałych urządzeń techniki biurowej zainstalowanych w Sądach Rejonowych wg wykazu w spisie przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Podwykonawstwo w wykonaniu zadania - wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych polegających na adaptacji lokalu położonego w Pile przy ul. Witaszka 2a na potrzeby XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile oraz IV Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Pile.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF