Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Realizacja roboty budowlanej - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie przebudowy południowo-zachodniego odcinka ogrodzenia zewnętrznego wraz z zabezpieczeniami elektronicznymi w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Realizacja roboty budowlanej - Montaż krat okiennych, wejściowych oraz przysłon okiennych wg obowiązujących przepisów SW na terenie Aresztu Śledczego w Chojnicach.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Realizacja roboty budowlanej - zaprojektowanie i wybudowanie hali magazynowej z częścią socjalną o powierzchni 350 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz wykonaniu niezbędnych przyłączy mediów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF