Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej oraz systemu klimatyzacji izolatki w budynku szpitala w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. "Remont placów spacerowych w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu".

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF