Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i budowa hali magazynowo - produkcyjno - montażowej - wraz z zapleczem socjalno - biurowym oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb zatrudnienia osadzonych na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Opolskiej 42.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.ZIP - komplet dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osadzonych z Aresztu Śledczego w Olsztynie oraz z Zakładu Karnego Dubliny, do miejsc wykonywania pracy.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF