Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu przy realizacji budowy budynku penitencjarnego BP1, pojemności 258 osób wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania oraz budynku usługowego na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF