Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Sądów Rejonowych Funkcjonalnych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu - pomieszczenia biurowe.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych, serwisowych i napraw systemów klimatyzacji, modułów chłodniczych systemu wentylacyjnego oraz kurtyn powietrznych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest budowa dźwigu osobowego w budynku wartowni w Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach Zakładu Karnego we Wronkach w formule "zaprojektuj i wybuduj".

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF