Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku SR Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu (parter).

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Sądów Rejonowych Funkcjonalnych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu - pomieszczenia biurowe.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF