Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - w trybie "zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa pawilonu mieszkalnego B w Zakładzie Karnym w Potulicach..

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody wraz z wodooszczędną armaturą spłukującą w budynku mieszkalnym C w Zakładzie karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu aranżacji wnętrz wyposażenia sali rozpraw nr 12 w budynku SR Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zasilania energetycznego zewnętrznego w związku ze zmianą technologii kuchni z parowej na gazową w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zasilania energetycznego zewnętrznego w związku z budową instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku kuchni w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF