Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. 

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest realizacja fizycznego wsparcia technicznego w zakresie obsługi informatycznej realizowanej na rzecz dwunastu Sądów Rejonowych oraz czterech jednostek zewnętrznych podległych Sądowi Okręgowemu w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej (konserwacja, naprawa) urządzeń drukujących i pozostałych urządzeń techniki biurowej zainstalowanych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku SR Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu (parter).

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Sądów Rejonowych Funkcjonalnych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF