Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych, serwisowych i napraw systemów klimatyzacji, modułów chłodniczych systemu wentylacyjnego oraz kurtyn powietrznych w budynkach Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest budowa dźwigu osobowego w budynku wartowni w Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach Zakładu Karnego we Wronkach w formule "zaprojektuj i wybuduj".

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa i montaż urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej CCTV w obrębie bramy wjazdowej w Zakładzie Karnym w Koronowie.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - w trybie "zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa pawilonu mieszkalnego B w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody wraz z wodooszczędną armaturą spłukującą w budynku mieszkalnym C w Zakładzie karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu aranżacji wnętrz wyposażenia sali rozpraw nr 12 w budynku SR Grunwald i Jeżyce przy ul. Kamiennogórskiej w Poznaniu.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego zasilania energetycznego zewnętrznego w związku ze zmianą technologii kuchni z parowej na gazową w Zakładzie Karnym w Potulicach.

zaproszenie do składania ofert - plik *.PDF