Wroniecki „Pomet” został założony 12 marca 1953 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Obróbki Metali Nr 2 (POMET-2).
Jego nadrzędnym celem była resocjalizacja poprzez pracę i naukę zawodu osób pozbawionych wolności.

Pierwszym  wyrobem z branży osprzętu spawalniczego  był  wyprodukowany  w roku  1956  palnik  uniwersalny:  NORMUS  BIS

Sześć lat później, w wyniku nawiązanej współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, powstaje nowy palnik PSC-1 i rozpoczyna się produkcja uchwytów kleszczowych do elektrod. Owocem tej współpracy było stopniowe zwiększanie asortymentu wyrobów osprzętu spawalniczego i jego techniczne udoskonalanie.

Taki był początek w szczegółach, późniejszy rozwój w latach:

1956 do 1996 – wprowadzanie i rozwój nowych produktów  z branży osprzętu spawalniczego;
1997 – wprowadzenie produkcji kooperacyjnej;
1998 – uzyskanie certyfikatu ISO 9001;
od 2000 – ciągła modernizacja parku maszynowego;
2001 – początek współpracy kooperacyjnej z AMICA S.A;.
2006 –  wprowadzenie oferty produkcyjnej dla służb  mundurowych w tym więziennictwa;
2008  – początek współpracy z niemiecką firmą MECON GmbH,  producentem  rotametrów;
2010 – początek współpracy kooperacyjnej z koreańskim koncernem SAMSUNG;
2012 – dalsza modernizacja parku maszynowego, rozszerzenie oferty kooperacyjnej;
2021 – rebranding marki „Pomet” we Wronkach i w Nysie;

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „Pomet” Wronki na przestrzeni swojej 60-letniej historii należało zawsze do wiodących przedsiębiorstw w branży spawalniczej. Dobre wyniki ekonomiczne w przedsiębiorstwie zawdzięczamy zdolnościom i ambicjom kadry techniczno-inżynieryjnej, dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji wyrobów, szukaniu nowych rozwiązań technicznych.
Sporo wnosi do tego procesu wdrożony System Zapewnienia Jakości ISO 9001, który mobilizuje i czyni odpowiedzialnym za wykonaną pracę wszystkich – bez wyjątku – pracowników.

W dającym się przewidzieć rozwoju spawalnictwa, jesteśmy wszędzie tam gdzie chodzi o zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia, dostosowujemy swoją produkcję do aktualnego stanu prawa, norm i bhp.

Obecnym Dyrektorem Generalnym „Pomet” jest Pan Jakub Kaczorowski, który sprawuje tę funkcję od lutego 2021 roku.

Produkujemy osprzęt spawalniczy od 1953 roku.

Spawanie

Jesteśmy generalnym wykonawcą robót budowlanych

Prowadzimy 17 kantyn w Polsce