REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE Z POKRĘTŁEM W UKŁADZIE PIONOWYM
 
Nr katalogowy Rodzaj gazu Typ reduktora Ciśnienie gazu Przepustowość m3/h Gwint
wlot
wylot
wlotowe wylotowe
bar MPa bar MPa
250.00.00 Tlen ROIII-200 200 20 10 1 30 G3/4
G1/4
251.00.00 Acetylen RAII-25 25 2,5 1,5 0,15 5 jarzmo
G3/8LH
252.00.00 Argon, CO2 RAr/CI-200 * 200 20 2,5 0,25 21/22 dm3/min W21,8x1/14
G1/4
263.00.00 Propan-butan RPI-25 25 2,5 4 0,4 5 W21,8x1/14LH
G3/8LH
               
265.00.00 Azot RNIII-200 200 20 10 1 30 W24,32x1/14
G1/4
266.00.00 Dwutlenek węgla RCO-200 200 20 2 0,2 2 W21,8x1/14
G1/4
267.00.00 RCI-200 200 20 4 0,4 2
268.00.00 RCIII-200 200 20 10 1 15
269.00.00 Argon RArIII-200 200 20 10 1 30
               
271.00.00 Powietrze sprężone RDIII-200 200 20 10 1 30 G5/8
G1/4

*) Reduktor RAr/Cl-200 przeznaczony do argonu i dwutlenku węgla ze wskaźnikiem manometrycznym przepływu gazu


UWAGA!    Pozycje na szarym tle - realizacja na zamówienie (w uzgodnionym terminie)
REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE Z POKRĘTŁEM W UKŁADZIE POZIOMYM
 
Nr katalogowy Rodzaj gazu Typ reduktora Ciśnienie gazu Przepustowość m3/h Gwint
wlot
wylot
wlotowe wylotowe
bar MPa bar MPa
191.00.00 Tlen ROIII-20 200 20 10 1 30 G3/4
G1/4
192.00.00 Acetylen RAII-2,5 25 2,5 1,5 0,15 5 jarzmo
G3/8LH
                W21,8x1/14LH
G3/8LH
194.00.00 Azot RNIII-20 200 20 10 1 30 W24,32x1/14
G1/4
195.00.00 Argon RArIII-20 200 20 10 1 30 W21,8x1/14
G1/4
               
197.00.00 Powietrze sprężone RDIII-20 200 20 10 1 30 G5/8
G1/4
198.00.00 Argon i CO2 RAr/CI-20 * 200 20 2,5 0,25 21/20 dm3/min W21,8x1/14
G1/4
199.00.00 Propan-butan RPI-2,5 25 2,5 4 0,4 5 W21,8x1/14LH
G3/8LH
200.00.00 RPO-2,5 ** 25 2,5 1,5 0,15 1
201.00.00 Dwutlenek węgla RCO-20 200 20 2 0,2 2 W21,8x1/14
G1/4
202.00.00 RCI-20 200 20 4 0,4 2
211.00.00 RCIII-20 200 20 10 1 15

*)   Reduktor RAr/Cl-20 przeznaczony do argonu i dwutlenku węgla ze wskaźnikiem manometrycznym przepływu gazu
**) Reduktor RPO-2,5 posiada łącznik wlotowy przystosowany do przyłączenia reduktora do zaworu butli 11 kg


UWAGA!    Pozycje na szarym tle - realizacja na zamówienie (w uzgodnionym terminie)
REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE Z PODGRZEWACZEM Z POKRĘTŁEM W UKŁADZIE PIONOWYM

 
Nr katalogowy Rodzaj gazu Typ reduktora Ciśnienie gazu Przepustowość m3/h Gwint
wlot
wylot
wlotowe wylotowe
bar MPa bar MPa
260.00.00 Argon, Co2 RAr/CI-200 P 200 20 2,5 0,25 21/20 dm3/min W21,8x1/14
G1/4
261.00.00 Dwutlenek węgla RCI-200 P 200 20 4 0,4 2
262.00.00 Dwutlenek węgla RCIII-200 P 200 20 10 1 15
307.00.10 Azot RNIII-200 P 200 20 10 1 30

W24,32x1/14
G1/4


UWAGA!    Pozycje na szarym tle - realizacja na zamówienie (w uzgodnionym terminie)


 

REDUKTORY BUTLOWE DWUSTOPNIOWE
 
Nr katalogowy Rodzaj gazu Typ reduktora Ciśnienie gazu Przepustowość m3/h Gwint
wlot
wylot
wlotowe wylotowe
bar MPa bar MPa
203.00.00 Tlen 2ROIII-20 200 20 10 1 30 G3/4
G1/4
204.00.00 Acetylen 2RAII-2,5 25 2,5 0,8 0,08 1 jarzmo
G3/8LH
257.00.00 Argon i CO2 2RAr/CI-20 200 20 2,5 0,25 21/20 dm3/min W21,8x1/14
G1/4

UWAGA!    Pozycje na szarym tle - realizacja na zamówienie (w uzgodnionym terminie)