NAGRODA JAKOŚCI

14 Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy Pożarnictwa
i Ratownictwa - SAWO.

ZŁOTY MEDAL SAWO dla tarczy spawalniczej Td-4, Td-4a w kategorii ochron indywidualnych.