DEKLARACJE  ZGODNOŚCI  SPRZĘTU  ELEKTRYCZNEGO (pliki *.PDF)
 
1. 
Uchwyty do elektrod otulonych typ: K-B 125; K-B 160; K-B 200, K-B 300; K-B 400. 
2.  Uchwyty do elektrod otulonych typ: K-B 300 S; K-B 400 S; K-B 500 S; K-B 300 M. 
3.  Uchwyty elektropowietrzne do żłobienia typ: UEP  
4.  Uchwyty spawalnicze MIG/MAG typ USM: 140; 160; 200; 250; 360.
5.  Uchwyty spawalnicze MIG/MAG z chłodzeniem wodnym, typ: USM: 400W; 500W. 
6.  Łączniki przewodów spawalniczych typ: ŁP, ŁW.
7.  Łączniki przewodów spawalniczych typ: ŁP, ŁPW.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI WE dla ochron indywidualnych

1.  Gogle spawalnicze typ: OS-10. 
2.  Przyłbica spawalnicza typ: POS-10, POS-11. 
3.  Przyłbica spawalnicza typ: POS-20, POS-21.  
4.  Tarcza spawalnicza typ: Td-3.  
5.  Tarcza spawalnicza typ: Td-4. 
6.  Osłona twarzy przeciwodpryskowa typ: OTN.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI na zgodność z Polskimi Normami

  1. Reduktory butlowe jednostopniowe.  
  2. Reduktory butlowe jednostopniowe z przepływomierzem.  
  3. Reduktory butlowe dwustopniowe.
  4. Reduktory sieciowe. 
  5. Palniki do spawania typ: PS; palniki do podgrzewania typ: PG.   
  6. Palniki do spawania typ: PS- Kompakt; palniki do podgrzewania typ: PG- Kompakt.
  7. Palniki do cięcia typ: PC. 
  8. Palniki do cięcia typ: PC- Kompakt.
  9. Palniki uniwersalne (do spawania i cięcia) typ: PU.
10. Palniki uniwersalne (do spawania i cięcia) typ: PU-Kopmakt.
11. Palniki propanowe-powietrzne typ: PAP, PCL; lutownice gazowe typ: LGU, LGA.
12. Palniki maszynowe typ: PCM.
13. Elementy złączne
14. Węże gumowe kpl.
15. Zawory przypalnikowe i przyreduktorowe
16.
Regulator ciśnienia RC i ekonomizer OG

DEKLARACJE ZGODNOŚCI 

 1.  Zaciski biegunowe typu: ZBK, ZB, ZBS.