Firma POMET posiada wdrożony system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10