Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Realizacja roboty budowlanej - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie przebudowy południowo-zachodniego odcinka ogrodzenia zewnętrznego wraz z zabezpieczeniami elektronicznymi w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF