W dniu 30 listopada 2021 r. wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącymi połączenia przedsiębiorstw państwowych, zgodnie z  zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z 2021 r. pod pozycjami  213, 231 oraz 232, dokonało się połączenie przedsiębiorstw „Pomet” we Wronkach i Nysie z przedsiębiorstwem z Nowogardu, które do tej pory nosiło nazwę „Gardia”.

Decyzją Dyrektora Generalnego „Pomet” Jakuba Kaczorowskiego, nazwa „Gardia” jako marka nadal pozostaje na rynku i jest komunikowana.

Zapraszamy na stronę Gardii – producenta obuwia BHP i do zapoznania się z ofertą.

https://ppgardia.pl/