Wroniecki „POMET” został założony 12 marca 1953 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Obróbki Metali Nr 2 (POMET-2)
Jego nadrzędnym celem była resocjalizacja poprzez pracę i naukę zawodu osób osadzonych.
       
Pierwszym  wyrobem z branży osprzętu spawalniczego  był  wyprodukowany  w roku  1956  palnik  uniwersalny:
NORMUS BIS.

Sześć lat później, w wyniku nawiązanej współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, powstaje nowy palnik PSC-1 i rozpoczyna się produkcja uchwytów kleszczowych do elektrod. Owocem tej współpracy było stopniowe zwiększanie asortymentu wyrobów osprzętu spawalniczego i jego techniczne udoskonalanie.

Taki był początek w szczegółach, późniejszy rozwój w latach:

1956 do 1996     –  wprowadzanie i rozwój nowych produktów  z branży osprzętu spawalniczego;
           1997     –  wprowadzenie produkcji kooperacyjnej;
           1998     –  uzyskanie certyfikatu ISO 9001;
       od 2000     –  ciągła modernizacja parku maszynowego;
           2001     –  początek współpracy kooperacyjnej z AMICA S.A;.
           2006     –  wprowadzenie oferty produkcyjnej dla służb  mundurowych w tym więziennictwa;
           2008     –  początek współpracy z niemiecką firmą MECON GmbH,  producentem  rotametrów;
           2010     –  początek współpracy kooperacyjnej z koreańskim koncernem SAMSUNG;
           2012     –  dalsza modernizacja parku maszynowego, rozszerzenie oferty kooperacyjnej,
           2021     –  rebranding marki POMET-2 na „Pomet” (nowe logo),
           2021     –  Połączenie „Pomet” we Wronkach i Nysie z dawnym przedsiębiorstwem „Gardia” z Nowogardu. Decyzja o pozostawieniu na rynku marki „Gardia”.Pomet Wronki

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” Wronki na przestrzeni swojej 69-letniej historii należało zawsze do wiodących przedsiębiorstw w branży spawalniczej. Dobre wyniki ekonomiczne w przedsiębiorstwie zawdzięczamy zdolnościom i ambicjom kadry techniczno-inżynieryjnej, dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji wyrobów, szukaniu nowych rozwiązań technicznych.
Sporo wnosi do tego procesu wdrożony System Zapewnienia Jakości ISO 9001, który mobilizuje i czyni odpowiedzialnym za wykonaną pracę wszystkich – bez wyjątku – pracowników.

W dającym się przewidzieć rozwoju spawalnictwa, jesteśmy wszędzie tam gdzie chodzi o zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia, dostosowujemy swoją produkcję do aktualnego stanu prawa, norm i bhp.